Historie Workshop

Historická laboratoř

_celá ČR nebo Online
pro: II. stupeň ZŠ, SŠ

Ústav pro studium totalitních režimů

Workshop se formou badatelské výuky zaměří na témata z dějin 20. století (dle domluvy s lektorem). Žáci a žákyně budou pracovat s aplikací historylab.cz, ujmou se role badatelů, kteří se na základě práce s historickými prameny snaží dobrat odpovědí na ty opravdu podstatné otázky z dějin 20. století. Viz https://historylab.cz/.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: zdarma

Objednání programu: Čeněk Pýcha, +420 777 741 133, cenek.pycha@ustrcr.cz

Kde fyzicky? U vás ve škole. Technické požadavky: projektor, internetové připojení.

www.ustrcr.cz