Společnost Diskuze, Workshop

Kreativní vzdělávání míří do Česka

22.2.2022 13:00 - 16:00 Praha
pro: Odborná veřejnost

Kreativní Česko, uMĚNÍM

Kreativita mění učení v zážitek, jak pro žáky, tak učitele. Naplňuje mj. cíle Strategie 2030+ (MŠMT) a Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví (MK). Změna způsobů vzdělávání a spolupráce oblasti školství a kultury je nevyhnutelná.
Finance pro kreativní vzdělávání v Česku nebyly nikdy blíž. Ministerstvo kultury plánuje výzvy, které nabídnou školám ze všech koutů republiky vyzkoušet si spolupráci s kreativci a umělci. Řekneme Vám, co vše tato změna Česku přinese.

1/ Proč potřebujeme kreativitu do škol
S odborníky na téma, jaké formy učení pomáhají školám motivovat žáky a připravit je lépe na současný trh práce i společenské a osobní výzvy. O hlavních benefitech designového myšlení či nefrontální výuky a přesahu do Rámcových vzdělávacích programů.
hosté: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, EDUin, PROTEBE live, Hospodářská komora

2/ Jak směřovat od teorie k praxi
Se zástupci veřejné správy o tom, jak přejít od strategie k praxi. Co je potřeba pro přijetí modernějších modelů vzdělávání v návaznosti na Strategii 2030+, Strategii pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví ad.? Jaké výzvy pro kreativní vzdělávání se chystají v rámci Národního plánu obnovy a jak bude probíhat spolupráce MK a MŠMT?
hosté: zástupci MK, MŠMT a krajů či měst, platforma uMĚNÍM

Moderované debaty a diskuze s pozvanými účastníky.

Kde? Centrum současného umění DOX (B1/#datamaze), Poupětova 1, Praha 7

www.kreativnicesko.cz, www.umenim.cz

#zakreativnicesko: www.zakreativnicesko.cz