Společnost, Výtvarné umění Workshop

Sdílení dobré praxe

13.4.2023 15:00 - 17:00 Praha
pro: Odborná veřejnost

uMĚNÍM – platforma pro kreativní učení

Workshop se koná pouze pro členy platformy uMĚNÍM a partnery festivalu.

Místo konkurence otevíráme mezi organizacemi spolupráci. Toto setkání naplňuje jednu ze základních hodnot platformy uMĚNÍM. Ve spolupráci a sdílení je síla.

Dvouhodinové setkání bude zaměřené na sdílení dobré praxe kreativního učení. Organizace zapojené do mentorského programu posdílí nově nabyté znalosti a zkušenosti získané spoluprací s dalšími členskými organizacemi platformy uMĚNÍM.

Na setkání navazuje tisková konference a Opening Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání 2023.

Zaměříme se na to, jak takový „peer to peer review“ program můžeme posunout blíže k mentoringu, aby byl zároveň, co nejvíce všem přínosný. Podíváme se jaké další podoby by taková vzájemná spolupráce institucí mohla mít.

Téma, které provázelo předchozí setkání (12. 1. 2023 v Domě U Kamenného zvonu) bylo i inkluze a jakým způsobem může být umění a umělci více otevření dialogu s divákem/návštěvníkem.

Společným sdílením vás provede Kateřina Bílková, koordinátorka platformy uMĚNÍM.

Kde: Centrum současného umění DOX – Studio, Poupětova 1, Praha 7

Kontaktní osoba: Kateřina Bílková | katerina.bilkova@umenim.cz | 737 242 510

umenim.cz