O FUKU

Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? 
Už třetí ročník Festivalu umění a kreativity, jehož hlavním tématem bude PROMĚNA, proběhne od 13. do 23. dubna 2023. Jeho cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům či úředníkům a zástupcům ministerstev.
Festival proběhne v rámci Světového týdne kreativity a inovací (World Creativity & Innovation Week) a připojí se tak ke sto čtyřicítce zemí po celém světě oslavujících rozmanité formy kreativity. Do festivalu je zapojeno přes 50 kulturních subjektů z různých regionů České republiky.
Nechte umění, ať vás promění.

Co je kreativní vzdělávání

Kreativní učení rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení u žáků a učitelů prostřednictvím umění. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

 

Proměna

Tématem letošního festivalového ročníku je Proměna. Neustálé proměny světa a společnosti vyžadují schopnost umět na změny reagovat. Jako společnost stojíme před novými výzvami v podobě radikalizace, sociálního „otevírání nůžek“, překotného vývoje technologií nebo klimatické změny a právě umění nám může ukázat nové cesty. V učení i v umění se formujeme, utváříme. V umění i v učení vstupujeme do „hry“ a vracíme se proměněni. Zdravé napětí mezi proměnou a návratem zpět je i jedním z principů duševní pohody.

Zahájení festivalu 2023