O FUKU

Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? 
Už čtvrtý ročník festivalu FUK proběhne od 20. do 28. dubna 2024 v Praze. Jeho cílem je představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům a odborné veřejnosti. Na pražský FUK navazují regionální festivaly, které probíhají až do 1. června 2024 po celé ČR. Festival pořádá platforma uMĚNÍM ve spolupráci s desítkami kulturních a vzdělávacích organizací.
Kompletní program festivalu bude uveřejněn na webových stránkách v polovině března 2024.
Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK. Registrační číslo projektu: 0313000263.

FUK 2024

V roce 2024 se festival zaměřuje na pestrost přístupů a rozvoj kompetencí v kreativním učení. V jednotlivých formátech bude akcentovat aktuální témata duševního zdraví, identity a vnitřní motivace k učení a rozvoji osobnosti. Poprvé se v rámci FUKu uskuteční konference zaměřená na pedagogy, která proběhne v úterý 23. dubna v Praze.

Co je kreativní vzdělávání


Kreativní učení rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení u žáků a učitelů prostřednictvím umění. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka.
Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

 

Fotografie: Paměť jsem my: Silnice č. 19 | Divadlo Paměti národa

 

Zahájení festivalu 2023