O FUKU

Nestíháte měnící se svět a není vám to FUK? 
Už třetí ročník Festivalu umění a kreativity, jehož hlavním tématem byla PROMĚNA, proběhl od 13. do 23. dubna 2023 v 25 městech po celé ČR. Nabídl přes 100 programů pro školy, 66 programů pro veřejnost nebo 25 programů pro učitele. Do festivalu se zapojilo přes 50 kulturních subjektů z různých regionů České republiky. Cílem bylo představit široký potenciál kreativního vzdělávání pedagogům, rodičům, dětem, ale i kulturním profesionálům či úředníkům a zástupcům ministerstev.
Festival proběhl v rámci Světového týdne kreativity a inovací (World Creativity & Innovation Week) a připojil se tak ke sto čtyřicítce zemí po celém světě oslavujících rozmanité formy kreativity.

Další ročník festivalu proběhne v dubnu 2024. 

Co je kreativní vzdělávání

Kreativní učení rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení u žáků a učitelů prostřednictvím umění. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

 

Proměna

Tématem letošního festivalového ročníku je Proměna. Neustálé proměny světa a společnosti vyžadují schopnost umět na změny reagovat. Jako společnost stojíme před novými výzvami v podobě radikalizace, sociálního „otevírání nůžek“, překotného vývoje technologií nebo klimatické změny a právě umění nám může ukázat nové cesty. V učení i v umění se formujeme, utváříme. V umění i v učení vstupujeme do „hry“ a vracíme se proměněni. Zdravé napětí mezi proměnou a návratem zpět je i jedním z principů duševní pohody.

Zahájení festivalu 2023