O FUKU

Název FUK odkazuje na současný stav vzdělávání, který nám není lhostejný. Proč nedokáže vzdělávací systém reagovat na měnící se potřeby společnosti? Proč je tak náročné ho inovovat a v čem nás může inspirovat umění? Festival umění a kreativity probíhá od 2. do 22. února 2022 a jeho cílem je představit široký potenciál kreativního učení. Pedagogům, rodičům, dětem a dalším ukazuje cesty a inspiraci – co a jak (se) učit v této dynamické době. Právě vzdělávání uměním je jednou z efektivních cest, jak se na výzvy dnešního a budoucího světa připravit. 

Co je kreativní vzdělávání

Kreativní vzdělávání učí prostřednictvím umění a uměleckého myšlení. Jde o mezioborový přístup, který vytváří podmínky pro zapojení po stránce kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické. Zapojení umění do procesu učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 

 

KOMENSKÝ NÁM NENÍ FUK!

Dosud nevyužitý potenciál vidíme i 500 let zpátky v díle a celostním přístupu Jana Amose Komenského k člověku. Jeho výroky “tvořivostí se tvoříme” a “přirozeností člověka je tvořit” souvisejí s myšlenkou cílevědomé tvořivé činnosti, v níž viděl Komenský nejlepší nástroj utváření vztahů člověka ke světu.

Video