OrganizátořiCentrum současného
umění DOX

Největší nezávislá instituce zaměřená na současné umění v České republice, která se díky soukromé iniciativě otevřela veřejnosti v roce 2008. Výstavní prostory, multifunkční sál DOX+, Vzducholoď Gulliver, design shop, knihkupectví a Archiv výtvarného umění. Program překračující žánry, kde umění, literatura, divadlo a hudba přetváří každodenní zkušenost. Prostor pro kritickou veřejnou diskuzi o zásadních tématech, která utvářejí náš svět. Příležitost pro kreativní učení. Přesvědčení, že věci lze dělat jinak. To vše je DOX.uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

Platforma vznikla v roce 2019 z iniciativy SPKV a za přispění několika dalších organizací. Nyní má uskupení více než 30 členů, které spojuje mnohaletá zkušenost s kreativním vzděláváním. Umění nás učí být vnímavější vůči sobě, okolí i planetě, a proto platforma usiluje to o to, aby se tvůrčí přístupy staly nedílnou součástí vzdělávání.Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

Už dvanáct let přináší témata kreativního učení do českého školství prostřednictvím umění, kreativního a designového myšlení a participace dětí. Je iniciátorem platformy uMĚNÍM, obsahovým partnerem Nadačního fondu Eduzměna, v rámci kterého se podílí na tvorbě pilotu rozvojového modelu pro Kutnohorsko. Do českého prostředí přinesl projekt Kreativního partnerství, který je založený na strukturované spolupráci umělců a učitelů.

Partneři