Historie, Společnost Výstava, Workshop

Laboratoř JAK

Jihočeský, Praha nebo Online

Sladovna Písek

Laboratoř je živý, tvůrčí prostor, ateliér, který se několikrát do roka s každým novým tématem proměňuje. Laboratoř je prostor, ve kterém nejmenší, střední i velcí návštěvníci Sladovny mohou tvořit, mohou si hrát, mohou se inspirovat a mohou zkoumat a poznávat svět, který k nám promlouvá.

Laboratoř JAK je prostorem, kde zkoumáme svět Jana Amose Komenského z různých pohledů. Přijďte do Laboratoře a pomozte nám s tímto tématem. Staňte se kurátory a spolutvůrci velké výstavy, která se na základech laboratoře bude otevírat ve Sladovně v květnu 2022.

Vydejte se s námi na cestu JAK – světem vytvořeným pohledy sedmi různých osob na Jana Amose Komenského a přispějte svým vlastním.

Délka programu: 1 hodina 30 minut

Kapacita: 8-20 osob, nebo jedna třída

Cena: 80,-/osoba

Objednání programu: Adam Langer, +420 387 999 990, adam.langer@sladovna.cz

Kde? Sladovna Písek, Velké náměstí 113

www.sladovna.cz