Literatura Workshop

Básnění

Karlovarský

THeatr ludem

Poezie nemusí být jen o slovu. Báseň může být obrazem, pohybem, zvukem. Budeme si společně s texty hrát. Můžeme je malovat, rozehrávat v živých obrazech nebo hledat jejich smysl pro lepší interpretaci. Dramatická práce s verši D.Fischerové, J. Dědečka, L. Feldeka, S. Silversteina atd.

Délka programu: 90minut, 2 vyučovací hodiny

Kapacita: 1 třídní kolektiv – jedna skupina která je zvyklá spolu pracovat

Cena: 60Kč/žák

Kde? U vás ve škole v Ostravě

Technická specifika: Dílnu realizujeme přímo ve škole v prostorách třídy – třídu si prostorově s žáky upravíme

Objednání programu: Klára Kvasničková | kvasnickova.k@seznam.cz | +420 773 298 931

www.theatrludem.cz