Literatura, Výtvarné umění Workshop

Během příběhu

Praha nebo Online
pro: II. stupeň ZŠ, SŠ

DOX

Vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4 a obrazový materiál výstavy Nadějné vyhlídky

Vyprávění příběhů patří k člověku a jeho paměti od nepaměti. Příběhy si vytváříme, pamatujeme, zapisujeme, ilustrujeme, sdílíme. Zažijte příběh tak, jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4 a koncept „radikální empatie“ – sdílení příběhů prostřednictvím vyprávění má mnoho užitečných efektů, které výrazně přesahují oblast literatury.

Základem zážitkového programu jsou vlastní autentické příběhy účastníků, přičemž autenticita je zásadní. Osobní příběh, připravený předem, by měl být na téma „zážitek z dětství“ a maximálně 5 minut dlouhý. A protože je určený ke sdílení, každý účastník se může rozhodnout, zda zvolí příběh smutný, veselý, závažný, nebo odlehčený.

Vyprávění a sdílení příběhů v programu má díky bezpečně nastaveným pravidlům moc přiblížit sobě navzájem i osobnosti zcela rozdílné. A jak máme vyzkoušené, zážitek je přenositelný i na zapojeného pedagoga. V rámci aktuální výstavy Nadějné vyhlídky máme navíc k dispozici pro příběhy kromě blízkého a osobního tématu i spoustu obrazového materiálu k inspiraci a další tvorbě.

V rámci festivalu máte možnost objednat si vzdělávací program za zvýhodněných podmínek. A myslíme na všechno! Pokud program zrušíte kvůli současné covidové situaci, můžete ho přeložit na později za stejnou cenu. Jste v karanténě? Objednejte si program pro žáky online.

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 8-25 osob

Cena: 60,-/žák

Objednání programu: Jiří Raiterman, +420 602 778 949, jiri@dox.cz

Kde? Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7

www.dox.cz