Společnost, Výtvarné umění Workshop

Bourání stereotypů

Praha nebo Online

Centrum současného umění DOX

Vzdělávací program k fenoménu předsudků

K čemu jsou nám naše stereotypy? Co nám umožňují a v čem nás omezují? A co dovedou předsudky?

Žijeme v době a ve společnosti, v níž se projevy nenávisti stávají běžnou součástí našich životů. Je to rovněž doba testující naši dovednost interpretovat různé události a schopnost solidarity. Do Evropy směřuje nebývalé množství lidí ve snaze uniknout válečným konfliktům a chudobě. Zároveň mezi námi žije mnoho těch, kteří se setkávají s předsudky, posměchem i násilím z nenávisti kvůli své barvě kůže, sexuální orientaci nebo třeba proto, že jsou chudí. To vše se stává i díky mediální masáži a zneužíváním politickou reprezentací výbušným tématem.

Zkusme se na fungování předsudků podívat úplně jinak a jinde, a to v oblasti, která zajímá naprostou menšinu populace – současné umění! Prostřednictvím rafinovaných aktivit a s využitím současného umění zmapujeme fungování našich stereotypů, abychom je posléze v řízené debatě podrobili kritické reflexi. Zkušenost jinakosti a různých pohledů. Vzdělávací program využívá interaktivní prostor Úhel pohledu.

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 10-25 osob

Cena: zdarma

Kde: V Praze v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 nebo kdekoliv online

Objednání programu: Eliška Slováková | skoly@dox.cz | +420 732 875 540

https://www.dox.cz/pro-skolni-skupiny