Divadlo, Historie, Literatura, Společnost Diskuze, Performance, Přednáška, Workshop

Čára

Rolling, spolek pro rozvoj zážitkových vzdělávacích her

Čára je rolová vzdělávací hra pro několik skupin po deseti hráčích. Odehrává se v českém příhraničním pásmu na podzim roku 1950 a její hrdinové se snaží přejít československou hranici a dostat se na “západ”.

Motivace každého z nich je jiná. Míra rizika, kterou na sebe a své blízké berou, je však, zdá se, stejně vysoká. Nekonečné hodiny plné vyhrocených emocí, stínů minulosti a tísnivých rozhodnutí ústí do jediného nezvratného bodu… Čára je hra o rozhodnutích, zda zvolit svobodu nebo se poddat tlaku režimu a konformity. Je to hra o principech totality, o útlaku, který člověka formuje ať už k dobrému nebo ke zlému. Je zároveň příspěvkem k diskuzi o demokracii a její ceně.

Účastníci v rolových hrách konstruují vlastní realitu hru a zároveň se učí improvizovat na různá témata, mluvit před ostatními, prosazovat názory (své i své postavy), vyhodnocovat různé pohledy na situaci. Specifikou Čáry je navíc silný historický kontext – na hře jsme spolupracovali s historikem Liborem Svobodou z ÚSTRu a historický workshop je součástí této rolové hry.

Délka programu: pátek večer až neděle dopoledne (lze zkrátit na sobota ráno až neděle dopoledne)

Kapacita: 3×10 osob – tj. 30 účastníků

Cena: 1000 Kč / osoba

Kde: nejlépe v Mentaurově u Litoměřic nebo v Chlébské u Tišnova – je tedy možné spádově pokrýt jak oblast Čech, tak Moravy

Specifikace: Pronájem prostor, personální zajištění hry a veškeré rekvizity a kostýmy řeší organizátoři, tj. spolek Rolling. Účastníci dostanou na hru kostýmy v odpovídajících velikostech a dobovém ladění, budou ubytováni ve vytápěných budovách a spát na palandách, po celou dobu je zajištěno jídlo a pití. Účastníci si pouze musejí zajistit pohodlné boty na chození terénem (cca 15 km během soboty).

Objednání programu: Vendula Borůvková | +420 777 824 574 | vendulala@email.cz

www.rolling.cz