Design, Literatura, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Design publikací + Český jazyk 8

Praha

Designéři dětem

Jak dokáže design zprostředkovat informace, abychom jim ve správný čas rozuměli? A co je to vizuální komunikace? Na workshopu si prozkoumáme design knih a časopisů. Jak jejich design ovlivňuje čtení a náš čtenářský zážitek? Proč nemůže učebnice češtiny vypadat jako sbírka poezie a co by se stalo, kdyby byla jako komiks?

Lektorky Helena Šantavá a Kateřina Přidalová přiblíží hravou a interaktivní formou téma vizuální komunikace. Na příkladu mnoha ukázek knih a časopisů se společně zamyslíme nad vztahem verbálního a vizuálního jazyka s ohledem na rozmanité slovesné žánry. Žáci si posílí kritické myšlení a klíčové dovednosti k učení, spolupráci, komunikativní, pracovní a občanské kompetence. Skrze design knih a časopisů nahlédnou téma jazyka, komunikace a literatury jinak, než jak jsou běžně v předmětu zvyklí.

Určeno žákům 8. ročníku ZŠ – koná se ve škole v předmětu Český jazyk a literatura

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: 60,-/žák

Objednání programu: Kateřina Přidalová, +420 604 161 285, info@designeridetem.cz

www.designeridetem.cz