Architektura, Design, Vědy Workshop

„Designérka“ příroda + Přírodopis 7

Praha

Designéři dětem

O designu mluvíme v souvislosti s lidskou činností a tvořivostí. Jak ale „designuje“ příroda a v čem je pro designéry, vynálezce a architekty inspirativní? Kde se vzal suchý zip, k čemu by mohly být lidem vlastnosti žraločí kůže, zobáku ledňáčka nebo tvar šnečí ulity? A na co myslel Leonardo da Vinci, když navrhoval létající stroj?

V rostlinné i zvířecí říši najdeme množství tvarů a postupů, které člověk napodobuje, protože příroda je sama skvěle vyřešila. Společně s lektorkou, designérkou Markétou Brávkovou, prozkoumáme lidský a přírodní svět z hlediska designových procesů. Seznámíme se s mnoha příkladnými přírodními řešeními, které inspirovaly lidskou tvořivost a inovace. Ve společné diskusi a v hravých interaktivních úkolech se nad vztahem lidí a přírodních ekosystémů zamyslíme také kriticky. Žáci posílí kritické a kreativní myšlení, prohloubí si klíčové dovednosti k učení a spolupráci spolu s komunikativními, pracovními a občanskými kompetencemi a s probíranou látkou se seznámí nově, z hlediska designu.

Určeno žákům 7. ročníku ZŠ – koná se ve škole v předmětu Přírodopis

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: 60,-/žák

Objednání programu: Kateřina Přidalová, +420 604 161 285, info@designeridetem.cz

 www.designeridetem.cz