Design, Výtvarné umění Workshop

Divokola Josefov

Umělecká kolonie Bastion IV z.s.

Na workshopu se účastníci dozví o zákonitostech svařování starých rámů a zkusí si jedno divokolo sestavit. Každý zájemce si může vyzkoušet svařování. Workshop bude pod vedením zkušených lektorů.

Délka programu: 4-6 hodin

Kapacita: 10 návštěvníků

Cena: 50 Kč/účastník

Specifikace: Pracovní oblečení

Kde: Dílny Umělecké kolonie Bastion IV, Josefov u Jaroměře

Objednání programu: Tomáš Mrkvica | +420 725 815 150 | info@recyupcy.cz

www.recyupcy.cz