Historie, Literatura, Společnost, Vědy, Výtvarné umění Diskuze, Výstava, Workshop

Galerie školou

GASK

Nabídka celkem 25 edukačních programů pro žáky druhého stupně základních škol je rozdělena do čtyř balíčků s ústředními záměry – rozvoj emoční inteligence, podpora kreativity napříč vzdělávacími oblastmi, reflexe historických událostí ve výtvarném umění a odkaz barokní doby. Dílčí programy ve svých skladbách obsahují aktivity, které komplexně rozvíjejí komunikační schopnosti, estetické vnímání, tvořivost a empatii.

Programy druhého balíčku GALERIE ŠKOLOU vznikly s důrazem na mezipředmětové vazby vzdělávacích oborů Umění a kultura s obory Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Člověk a společnost a Člověk a příroda. Výchozím bodem je kreativita, jejíž rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou plného vnímání našeho světa.

Délka programu: 90-120 minut

Kapacita: 20 žáků, třídy nad 20 žáků se rozdělují do skupin

Cena: 30,-/žák, doprovod zdarma

Objednání programu: Karin Vrátná Militká, +420 702 045 215, vratnamilitka@gask.cz

Kde? Galerie Středočeského kraje, Barborská 51/51, Kutná Hora

www.gask.cz