Architektura, Design, Vědy, Výtvarné umění Workshop

Hurá, chyba

Praha nebo Online

Centrum současného umění DOX

Vzdělávací program k psychologickému pojmu mindset/nastavení mysli

Jsou moje schopnosti dány dědičností? Odrazují mě vlastní chyby od dalších pokusů? Nebo mohu překročit svoje hranice? Vzdělávací program využívající metodiku Heroic Imagination Project profesora Philipa Zimbarda hledá odpověď na otázku, jakým způsobem je možné změnit nastavení lidské mysli, které jsme dosud měli z velké části za vrozené. Současná psychologie, která pojem mindset zavádí, sleduje jeho dva druhy, fixní a růstový. Rozdíl mezi oběma je fatální pro naši schopnost učit se. Lidé s fixním nastavením mysli nemají rádi výzvy, raději se spokojí s úkoly, na které stačí. V růstovém nastavení mysli naopak lidé výzvu chápou jako možnost se rozvíjet, proto jsou mnohem lépe schopni naplňovat svůj skutečný potenciál. Fixní nebo růstový princip myšlení ovlivňuje nejrůznější oblasti našeho života od logického uvažování přes sociální dovednosti až po umělecké tvoření.

Vzdělávací program tedy v první řadě seznamuje účastníky s tím, že vůbec něco jako fixní a růstové myšlení existuje; prostřednictvím různých aktivit jim umožňuje objevit, v jakých oblastech mají nastavení mysli fixní a kde otevřené, staví před ně výzvy, ve kterých je třeba převzít zodpovědnost sám za sebe a utkat se s vlastní myslí. Na vlastní kůži si v programu zakusíte, že navzdory svým vrozeným dispozicím jsme schopni se během života měnit. Program rozvíjí kreativitu, kritické myšlení a pracuje se schopností překonávat překážky – v učení se i v ostatních oblastech života. Je vhodný také pro studenty, kteří se chystají na přijímací nebo maturitní zkoušky. Vzdělávací program využívá interaktivní prostor Úhel pohledu.

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 10-25 osob

Cena: zdarma

Kde? V Praze v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 nebo kdekoliv online

Objednání programu: Eliška Slováková | skoly@dox.cz | +420 732 875 540

https://www.dox.cz/pro-skolni-skupiny