Film Přednáška, Projekce

Jak začít s filmovou/audiovizuální výchovou ve škole?

Online

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu

Film je důležitou součástí výuky a školní pomůckou s přestávkami již více než 80 let.

Jaký prostor ale má v současném vzdělávacím systému, školních vzdělávacích programech? Jak s filmem pracovat ve výuce ostatních předmětů? Jak zavést filmovou výchovu jako samostatný předmět? Jak zavést pravidelnou výuku (o) filmu na základní škole nebo gymnáziu? Jak správně vybavit učebnu pro pravidelné promítání filmů? Jaké filmy a audiovizuální ukázky zvolit? Jaké možnosti a omezení stanovuje autorské právo pro užití filmu na školách?

Komplexní intenzivní seminář nabídne program přímo na klíč vaší škole, na základě vašich představ, potřeb a požadavků.

Délka programu: 3-8 hodin

Kapacita: 1 škola

Cena: 3000-5000,- (cena se bude odvíjet od lokality a náročnosti programu)

Objednání programu: Pavel Bednařík, +420 605 844 090, pavel.bednarik@asociacefav.cz

Technické požadavky: Projektor a zvuková aparatura.

www.filmvychova.cz