Literatura, Výtvarné umění Workshop

Jak zní svět ll.

Praha nebo Online

UUUL

Jsou zvuky, které se slyší. Některé se ale neslyší, zato se „vidí“, “cítí” nebo “představují”. Aktualizovaný formát zvukomalebného workshopu, inspirovaný knihou Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a her. Tvořivě pracuje s jazykem, objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a bystří tak uši, oči i jazyk.

Program, vhodný pro předškoláky a děti 1. – 4. tříd, navazuje na vzdělávací obor Český jazyk a literatura: skrze zážitek je vede k rozvoji vnímání obsahu slovního sdělení, slovní zásoby, učí volně tvořit slova a verbálně vyjádřit své pocity, myšlenky, nálady a dojmy. Workshop je vhodný pro menší skupiny dětí, které ve třídě využívají interaktivní tabuli nebo projektor. Pro distanční výuku nabízíme formu „videokonference“ prostřednictvím online aplikace.

Délka programu: 45 – 60 minut

Kapacita: 10 – 25 osob

Cena: Festivalová cena za workshop v Praze je 800 Kč, školy z okolí Prahy hradí i dopravu lektora na místo konání workshopu a zpět.

Kde? U vás ve škole v Praze a okolí Prahy

Technické požadavky: dobrý internet, při využití projektorů a interaktivních tabulí potřebujeme v třídě kameru, funkční reproduktory a mikrofon

Vybavení účastníků: papír a tlustý fix

Objednání programu: Lenka Chobotová Vancová | lenka.chobotova-vancova@uuul.cz | 724708378

www.uuul.cz