Literatura Workshop

Jak zní svět

Praha nebo Online
pro: I. stupeň ZŠ

UUUL

Půvabný zvukomalebný workshop, inspirovaný stejnojmennou knihou Hiromi Ogata, je plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a her. Tvořivě pracuje s jazykem, objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a bystří tak uši, oči i jazyk.

Program, ideálně vhodný pro děti 1. – 4. tříd, navazuje na vzdělávací obor Český jazyk a literatura: skrze zážitek je vede k rozvoji vnímání obsahu slovního sdělení, slovní zásoby, učí volně tvořit slova a verbálně vyjádřit své pocity, myšlenky, nálady a dojmy.

Délka programu: 45-60 minut

Kapacita: 10-30 žáků

Cena offline ve třídě: 1 200,-/třída

Cena online: 600,-/třída

Průběh: V případě online formátu probíhá workshop formou videokonference (aplikace Zoom). Účastníci obdrží link s přístupem do virtuální místnosti. Po dohodě je možné realizovat workshop s příplatkem i přímo ve Vaší škole, v tom případě využijeme interaktivní tabuli nebo projektor.

Technické požadavky pro online program: Dobrý internet, osobní počítače účastníků (v případě distanční výuky potřebují účastníci využívat zvuk a videokameru počítače), při využití projektorů a interaktivních tabuli potřebujeme ve třídě kameru, funkční reproduktory a mikrofon.

Vybavení účastníků: Papír a tlustý fix.

Objednání programu: Lenka Chobotová Vancová, lenka.chobotova-vancova@uuul.cz

www.uuul.cz