Design, Výtvarné umění Workshop

Kočka Vločka: Hrajeme si s vlnou

Praha

Muzeum Říčany

Spolu s Kočkou Vločkou, která žije na farmě, děti sledují proces zpracování vlny – od stříhání oveček až po upletení svetru. Využíváme didaktické pomůcky, které ukazují vlnu v různých fázích zpracování.

Děti si vše osahají a porozumí tomu, odkud se vlna bere a jak využíváme přírodní materiály pro řemeslnou tvorbu. Při tvořivé činnosti děti zkoumají vlastnosti vlny a jiných přírodních materiálů, učí se s materiály bezpečně manipulovat a vymýšlet různé možnosti jejich využití. Venku tvoříme obrázky z přírodnin a učíme se využívat přírodní materiály ze zahrady. Důraz klademe na rozvoj tvořivosti dětí a možnost hrát si s hotovými výrobky.

Délka programu: 90 min.

Kapacita: 25 žáků

Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1950 Kč za skupinu)

Kde: u vás ve školce kdekoliv po Praze a okolí

Objednání programu:
Carolina Sidon | carolina.sidon@muzeum.ricany.cz | +420 736 107 032

www.muzeumricany.cz