Architektura, Historie, Společnost Workshop

Hlásím, že hasím

Mimořádné události jsou mimořádné, ale dějí se. Malovaný střelecký terč jednu z nich zachytil – velký požár města před 220 lety. A my si díky němu připomeneme, jak mimořádným událostem předcházet a jak v nich reagovat.
Žák vyjmenuje důležitá telefonní čísla, popíše postup chování za mimořádných události a navrhne několik jejich možných příčin.
Program je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Délka programu: 60 min

Kapacita: 30 osob

Cena: program je zdarma, nutno zakoupit vstupenku do muzea (případně mají školy z regionu celoroční permanentku)

Kde: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129

Objednání programu: edukace@muzeumznojmo.cz, 776 799 559

www.muzeumznojmo.cz