Historie, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Minulost ukrytá v obraze

Malíř svými barvami zachytil na plátno svého obrazu několik postav. Kdo jsou ti lidé, kdy žili a co dělali zjistíme postupným odkrýváním jednotlivých vrstev.
Žák se orientuje na historické časové ose, zařadí do ní sebe a své předky a popíše proměny každodenního života.
Program je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Délka programu: 60 min

Kapacita: 30 osob

Cena: program je zdarma, nutno zakoupit vstupenku do muzea (případně mají školy z regionu celoroční permanentku)

Kde: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129

Objednání programu: edukace@muzeumznojmo.cz, 776 799 559

www.muzeumznojmo.cz