Historie, Literatura, Společnost, Vědy Workshop

Meandry řeky Dyje

Tak, jako se Dyje prolíná krajinou, přináší s sebou mnoho tematických zákrutů: ekosystém řeka, vliv člověka a ochrana přírody, písek (vznik a využití). Do všech těchto oblastí nás zavede obraz s názvem Pískaři na Dyji od E. Pirchana a kniha J. Tomečka Admirál na Dyji.
Žák popíše charakteristické znaky ekosystému řeka na toku Dyje, uvede příklady živočichů a rostlin a vysvětlí proměny Dyje vlivem člověka.
Program je realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Délka programu: 60 min

Kapacita: 30 osob

Cena: program je zdarma, nutno zakoupit vstupenku do muzea (případně mají školy v regionu celoroční permanentku)

Kde: Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Přemyslovců 129

Objednání programu: edukace@muzeumznojmo.cz, 776 799 559

www.muzeumznojmo.cz