Výtvarné umění Přednáška, Workshop

Metoda vědomé stopy pohybu

Praha

Centrum vědomé stopy pohybu

Na základě hry a kultivace pohybu Metoda vědomé stopy pohybu rozvíjí soustředění, kreativitu a sociální dovednosti. Předváděný pohyb se následně zaznamenává vodou, prsty, tělem, malými houbičkami a štětcem na velké formáty balícího papíru. Voda postupně usychá, nezůstává „nic“ k hodnocení. Proces, zážitek je nadřazen výsledku. Cesta se stává cílem. Hra je základním komunikačním prostředkem a na jejím pozadí se odehrává „vše podstatné“…

Pro mladší děti je metoda vhodná na rozvoj grafomotoriky, pro starší a dospělé jako sebezkušenostní praktika pro harmonii těla a mysli. K Metodě vědomé stopy pohybu (MVSP) nabízím akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin. Po jeho absolvovaní obdrží každý Certifikát, který ho opravňuje MVSP využívat ve své praxi. http://www.vedomastopapohybu.cz/seminare.php

 Délka programu: 2 – 4 hodiny/ 45 minut, dle domluvy

Kapacita: max. 10 – 12 lidí v závislosti na prostoru

Cena: 1 hodina / 1200 Kč pro skupinu do 10 lidí

Kde? ve vaší školce

Technická specifika: dostatečný prostor pro volný pohyb, voda, balící papíry cca 100 x 70 cm, 4 ks na účastníka, v případě přednášky promítací zařízení a notebook

Objednání programu: Táňa Svatošová | tana.svat@seznam.cz | +420 604 723 021

www.vedomastopapohybu.cz

K Metodě vědomé stopy pohybu (MVSP) nabízím akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin. Po jeho absolvovaní obdrží každý Certifikát, který ho opravňuje MVSP využívat ve své praxi.
http://www.vedomastopapohybu.cz/seminare.php