Divadlo, Literatura, Společnost, Tanec Workshop

Mezi námi jsme doma

Praha

FysioART

Projekt Mezi námi je příběhem, kterých je kolem nás dlouhodobě mnoho a které se týkají dětí, rodin, lidí. Je to příběh o dlouhé cestě – cestě k domovu, cestě k druhému. V rámci dílny se zaměřujeme na podoby domova, a to nonverbální formou – pohybem, tancem, stavbou domečků z papíru, kresbou.

Základem komunikace je hra a sdílení, velmi citlivě rozvíjený narativ vedoucí k porozumění, že domov je identita, domov může být kdekoli, kde je bezpečí a nápomocní lidé. Dílna se opírá o dlouholetý projekt a dětskou knihu Už běžím domů. Dílnu vedou dva lektoři.

Délka programu: 60 až 90 minut

Kapacita: do 30 osob

Cena: symbolické vstupné á 20Kč, znevýhodněné osoby a vyloučené lokality zdarma

Kde? U vás ve škole v Praze nebo jiném městě

Technická specifika: List papíru, pastelky

Objednání programu: Hana Strejčková | fysioart@seznam.cz | +420 721 121 152

www.fysioart.cz