Architektura, Historie, Hudba, Literatura, Společnost, Vědy, Výtvarné umění Diskuze, Přednáška, Projekce, Výstava, Workshop

Místo, kde žijeme

GASK

Jak zobrazují „Místo, kde žijeme“ umělci ve své výtvarné tvorbě? Dokážeme z obrazů vycítit jejich vztah k zobrazenému místu? Podle čeho poznáme, o jaké místo jde?

Obraz Karel Hynek Mácha od Antonína Střížka nás přenese do krajiny v okolí Bezdězu. Čím se tato krajina liší od alpské hornaté krajiny, zachycené na obrazech Augustina a Charlotte Piepenhagenových (Vodopád, Měsíčná noc)? A kde se asi nachází Camaret z obrazu Jana Zrzavého? Jak se pozná česká krajina v obrazu Touha od Josefa Čapka, ve kterém je skryt jeho silný vztah k vlasti a symbolika české státnosti?

Místa z obrazů budeme hledat na mapě, zjistíme, co umělce na těchto místech fascinovalo, a najdeme a pomocí kombinované techniky (práce s fotografií, koláž, frotáž) výtvarně zobrazíme krajinu, která je blízká nám. Je to místo, kde žijeme?

Naším cílem je představit pedagogům konkrétní aktivity k vybraným uměleckým dílům, které umožňují propojit výuku výtvarné výchovy a vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a v souladu s cíli RVP tak rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků o okolním světě. V tematickém okruhu Místo, kde žijeme budují pedagogové u dětí kladný vztah k místu jejich bydliště, rozvíjejí jejich národní cítění a vztah k naší zemi. Žáci poznávají své okolí, všímají si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů. Učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Cílem vzdělávacího oboru Výtvarná výchova je, aby se žáci dovedli při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření vědomě zaměřit na projevení vlastních životních zkušeností, aby dokázali porovnat různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupovali k nim jako ke zdroji inspirace.

Délka programu: 5 vyučovacích hodin

Termíny: pá 28. ledna 2022 od 9.00 do 13.00 h; od 14.00 do 18.00 h; so 29. ledna 2022 od 9.00 do 13.00 h

Kapacita: 15 osob

Cena: 1000,-/osoba

Objednání programu: Karin Vrátná Militká VratnaMilitka@gask.cz; 702 045 215

Program má akreditaci MŠMT

Kde? Galerie Středočeského kraje, Barborská 51/51, Kutná Hora

www.gask.cz