Historie, Literatura, Společnost Workshop

Nesvobodná tvorba

Praha nebo Online

Knihovna Václava Havla

Workshop se zaměřuje na zakázané umění a jeho historické souvislostí. Studenti se dozvědí, proč některé umění bylo zakázané a jiné povolené, a jak a kde probíhaly výstavy, koncerty, přednášky a divadla zakázaných umělců. Poznají konkrétní příklady především zakázaných výtvarných akcí, ale budou jim představeny i některé zakázané kapely a samizdatová literatura. Během skupinové práci si účastníci vyzkouší vytvořit vlastní samizdatový časopis pomocí grafických básní, kreseb ad.
Workshop lze realizovat i online jako webinář (webinář je zdarma). 

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 1 třída

Cena: 100 Kč/ žák, student – doprovod ZDARMA

Kde: Knihovna Václava Havla – Ostrovní 13, Praha 1 nebo online

Objednání programu: Barbora Grečnerová | barbora.grecnerova@vaclavhavel.cz |776 226 611

www.vaclavhavel.cz