Společnost Workshop

Občanská angažovanost s humorem

Praha

Iniciativa FÓR_UM

Sametové posvícení je satirický karnevalový průvod, který tematizuje nejrůznější aktuální společenské problémy. Každoročně slavíme svátek svobody a demokracie poukazováním na to, co podle nás nefunguje dobře a je třeba s tím něco dělat. Spojujeme proto různé neziskovky a občanské spolky se studenty, výtvarníky, hudebníky a performery, aby společně přetavili to, co je nejvíc pálí, do satirického výjevu, který na problém upozorní veřejnost neotřelou kreativní formou. Zapojit se může každý.

Během workshopu, který bude spojovat diskusi, výtvarnou činnost a práci s textem, si vyzkoušíme, jak na to: vámi vybrané téma zkusíme společně pojmout a ztvárnit s nadsázkou a humorem.

Délka programu: 4x 45 minut

Kapacita: 20 osob

Cena: zdarma

Kde? U vás ve škole ve městech: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Kolín, Kutná Hora

Technická specifika: projektor, potřeby na kreslení

Objednání programu: Kateřina Ratajová | sametoveposviceni@gmail.com | +420 723 978 375

Více info zde:
https://www.sametoveposviceni.cz/pro-skoly/
https://denikreferendum.cz/clanek/28662-sametove-posviceni-situace-je-nadmiru-vytecna
https://www.facebook.com/sametoveposviceni
https://www.materialtimes.com/vsimame-si/kasirovanim-a-humorem-za-zarne-zitrky.html