Výtvarné umění Diskuze, Výstava

Potkej se v kopii

8smička

Nahlédneme na rozdílnost podstaty analogové, digitální a algoritmické fotografie a jejich význam v minulosti a současnosti. Může být samotná fotografie nástrojem pro zidealizování nás samých nebo naopak skrze ni můžeme objevit naše temné já? Tímto prizmatem si společně prohlédneme výstavu. Studenti budou následně v menších skupinkách interpretovat vybraná fotografická díla, vytvoří si tak k nim svůj vlastní postoj či vztah, který následně v diskusi mohou sdílet s ostatními.

Hana Zrno Vondrů je absolventka Estetiky a kulturních studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V 8smičce působí jak lektorka vzdělávacích programů pro střední školy a vede komentované prohlídky. Zároveň pracuje v regionálním muzeu v Pelhřimově, kde je kurátorkou sbírky uměleckého řemesla a občasnou kurátorkou výstav.

Doporučeno pro žáky 8. – 9. tříd ZŠ a pro studenty SŠ

Délka programu: 60-90 minut

Kapacita: 1 třída

Cena: zdarma

K objednání od 16/02 se začátkem výstavy

Rezervace programu: Hana Zrno Vondrů, hana.zrno.vondru@8smicka.com

Kde? Zóna pro umění 8smička, Kamarytova 97, Humpolec

www.8smicka.com