Divadlo, Tanec Workshop

Poutníci po hvězdách

Praha

FysioART

Pohybově divadelní dílna Poutníci po hvězdách cílí na rozvoj imaginace a vědomého pohybu, podporuje porozumění nonverbálnímu projevu a přirozeně vede ke spolupráci. Narativ dílny se odvíjí od monomýtu, od cesty hrdiny překonávajícího překážky. V dílně se pracuje s jednou velkou kládou a klacíky, které představují mnoho dalšího než jen kousek dřeva. Díky fantazii se objekty stávají pilíři příběhu. Dílnu vedou dva lektoři v rolích a dřevěná loutka. Součástí bývá živá hudba. Účastníci dílny po jejím absolvování dostávají návazné inspirativní listy, které téma dále rozvíjejí v rukodělné činnosti a v hrách.

Délka programu: 60 až 90 minut

Kapacita: 20-30 osob

Cena: symbolické vstupné á 20Kč, znevýhodněné osoby a vyloučené lokality zdarma

Kde? U vás ve škole v Praze nebo jiném městě

Technická specifika: dřívko a list papíru

Objednání programu: Hana Strejčková | fysioart@seznam.cz | +420 721 121 152

www.fysioart.cz