Film, Historie, Společnost Diskuze, Projekce, Workshop

Přetoč Lumiéry!

Jihomoravský, Praha, Středočeský, Ústecký

CinEd – Asociace českých filmových klubů

Program představuje výběr pásma filmů, které byly uváděny při prvních projekcích bratří Lumièrů na konci 19. století. Zachycuje zrod kinematografie jako techniky a zábavy a navazuje na počátky její industrializace. I když film v roce 2020 oficiálně oslavil 125 let, je ve srovnání s jinými druhy umění, která jsou tisíciletá, novinkou. Mladí diváci ve školách s tímto pásmem otevřou kouzelnou pokladnici, ze které se vynoří tisíce tváří v pohybu, lidí zjevujících se i mizejících, amatérských a profesionálních herců, anonymních kolemjdoucích, kteří se „lapili“ na filmových páskách prvních kamer. Pohybující se obrazy beze zvuku, nebo s ním, promlouvají ke všem, ať už žijí v jakékoli zemi a mluví jakýmkoli jazykem, jsou odrazem a svědectvím historického kontextu – nezůstávají v něm však uzavřeny. I v dnešní době vytvářejí vazby s dalšími filmy… Program mezinárodního vzdělávacího projektu filmové výchovy

Po projekci a analýze filmu si můžete zvolit jednu z těchto dílen:

A / FOTOGRAFICKÁ DÍLNA: Během workshopu se zaměříme na tvorbu perspektivních fotografií, tak jak jsem viděli zachycení obrazu v některých záběrech promítnutého filmového pásma. Budeme fotit pomocí mobilů. Při focení využijeme první a druhý plán prostoru, který se ve fotografii spojí do jedné plochy. V prvním plánu je například hrneček, student stojí dále ve druhém plánu. Scénu vyfotíme. Na výsledné fotce vzniká iluze studenta v hrnku. Motivy fotek můžeme různě obměňovat.

B / DÍLNA PRO TVORBU KINEMATOGRAFICKÝCH OPTICKÝCH HRAČEK: Výroba thaumatropu, zoetropu, flipbooku. Výtvarně zaměřená dílna poskytuje studentům možnost objevovat iluzi pohybu, vytvářet ji – jednoduché kinetické hračky, které si sami vyrobí pod vedením zkušené lektorky. Potřebovat budeme čtvrtky, karton, lepenku, špejli, tužky a fixy

C / FILMOVÁ DÍLNA: Natáčení jednoduchého skeče na jeden statický záběr. Jednoduché a vtipné cvičení na velikosti záběrů slouží k pochopení důležitosti záběrování ve filmu. Lektor vysvětlí žákům velikosti záběrů a jejich význam a informativní a emocionální hodnotu a žáci si pak sami zkoušejí nafotit, případně nakreslit velikosti záběrů svého spolužáka. Žáci postupně fotí (či kreslí) jednotlivé velikosti záběrů od velkého detailu, přes polodetail, polocelek po pás, americký plán po kolena, celek celé postavy, velký celek – postava ve třídě. Po natočení/nakreslení proběhne závěrečná prezentace a diskuse. Potřebovat budeme mobil, papír, tužku.

D/ BYLO NEBYLO… Stop motion animační dílna. Děti se seznámí s technikou stop motion a ploškové animace, vytvoří společně krátké video za jehož pomocí se přenesou buď zpátky dávných časů počátků kinematografie a pokusí se o vlastní filmové experimenty za pomocí rozličných materiálů (papírů, písku aj.). Tato dílna je nabízena pouze v rámci Plzně a plzeňského kraje – zajišťuje Animánie.

Programová brožura ke stažení ZDE

Délka programu: Program je koncipován s dílnami jako projektový den (od 8.30 -14h nebo dle domluvy možnosti školy)

Kapacita: 30 studentů

Cena: v rámci Prahy zdarma, mimo Prahu 60 Kč (na pokrytí nákladů)

Města, kde je možné program realizovat: Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, celý Středočeský kraj

Technické požadavky: Zatemnění prostoru, projektor, plátno/stěnu. Dle zvolené dílny můžeme potřebovat: papír, čtvrtky, karton / lepenku, špejli, tužky a fixy, mobil

Kde: u vás ve škole

Objednání programu: Eva Spilková | +420 604 274 580 | eva.spilkova@acfk.cz nebo v objednávkovém formuláři ZDE

www.cined.cz, www.cined.eu