Divadlo, Společnost, Tanec Performance, Workshop

Propojení světa kultury, umění a pohybu

Karlovarský

Cirkus trochu jinak

Projekt se zaměřuje téma šikany a sociálního vyloučení a současně motivaci jednotlivých dětí i kolektivů k hledání a rozvoji individuálních talentů. Cílí na posílení kompetencí žáků, rozvoj tvořivosti, i sebedůvěry. Smyslem tohoto projektu je také představit žákům kvalitní a zajímavé alternativní trávení volného času s možností překonávat sám sebe.

Průběh:

První den První až třetí vyučovací hodinu workshopy pohybu, tance, žonglování, párové akrobacie. 1-2.stupeň • První vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy • Druhá vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy • Třetí vyučovací hodina 3 workshopy / 3 třídy •Čtvrtou a pátou vyučovací hodinu přesun s vybranými dětmi do tělocvičny, prohlubování jejich získaných dovedností.

Druhý den Druhou až třetí vyučovací hodinu nacvičování představení v tělocvičně. Čtvrtou vyučovací hodinu proběhne společně s žáky představení „Just Try It“ pro celou školu. (dle kapacity)

Délka programu: 2 dny

Kapacita: dle velikosti školy. Počet dětí ve workshopech na jednu školu cca 225 dětí. Počet vybraných dětí do představení cca 40-50 dětí

Cena: individuální po domluvě

Kde? U vás ve škole v Ostravě

Technická specifika: tělocvična

Objednání programu: Nela Chamrádová | nela.chamradova@cirkusjinak.cz | +420 702 001 601

www.cirkusjinak.cz