Historie, Literatura, Výtvarné umění Přednáška, Workshop

Skriptorium – byl jednou jeden písař

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov – Dětská galerie lapidárium

Přijďte si vyzkoušet profesi písařů do repliky středověké písárny broumovského kláštera. Tak jako mniši v době středověku budeme psát husím brkem, vyrábět pero z orobince, nebo si navrhneme vlastní iniciálu. Úplně na závěr programu společně nahlédneme do klášterní knihovny a povíme si zajímavosti o klášterních knihovnách.

Délka programu: 120 min.

Kapacita: 20 osob

Cena: 60,-

Kde? Klášter Broumov

Objednání programu: Pavla Semeráková | pavla.semerakova@broumovsko.cz | +420 603 271 426

www.klasterbroumov.cz/vzdelavani/detska-galerie-lapidarium1