Historie, Společnost Workshop

Slibuji na svou čest

Jihomoravský, Karlovarský, Praha, Středočeský, Ústecký nebo Online

Post Bellum

Začátkem roku 1940 Hitler triumfálně kráčí Evropou, ale válečné strasti ke členům skautského oddílu, který funguje na území protektorátu, moc nedoléhají. Všichni se už nemůžou dočkat, až začnou prázdniny. Odjíždějí totiž společně na skautský tábor, na který se už několik měsíců důkladně připravují. Jaké zkoušky na ně čekají?

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí. Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků. Workshop využívá metody výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány. Workshop je inspirován skutečnými příběhy a vyprávěním pamětníků z archivu Paměť národa.

Délka programu: 4 x 45 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: 50,-/žák

Objednání programu: Andrea Lohniská | andrea.lohniska@postbellum.cz | +420 606 716 608

Kde: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, Zlín.

Technické požadavky: projektor, ozvučení

www.postbellum.cz