Historie Workshop

Slibuji na svou čest

Praha nebo Online

Post Bellum

Účastníkům přiblížíme foglarovskou atmosféru prvorepublikového skautského oddílu. Vznik protektorátu a počínající válku v Evropě si mladí skauti moc nepřipouští. Představy totalitní moci o tom, jak má být organizovaná protektorátní mládež, však skautingu nepřejí.

Účastníci dostanou příležitost zamyslet se, jaký význam měla slova svoboda, slib, čest a spravedlnost pro jejich vrstevníky v době protektorátu i jak se k nim vztahují oni sami dnes. Vážné téma představíme hravou formou, přizpůsobenou věku účastníků.

Workshop využívá metody výchovné dramatiky, simulace a hraní rolí, prožitky jsou s účastníky následně reflektovány.

Délka programu: 3,5 hodiny

Kapacita: 30 žáků

Cena: 50,-/žák

Objednání programu: Dominika Kopčiková, +420 608 750 747, dominika.kopcikova@postbellum.cz

Kde? Workshop se může konat v Centru DOX, nebo ve škole, kde vyžaduje místnost s technickým zázemím, počítač + projektor + reproduktory

www.postbellum.cz