Architektura, Historie, Společnost, Výtvarné umění Workshop

Sochy Karlova mostu

Praha

Galerie hlavního města Prahy – edukační oddělení

Během programu si prostřednictvím komentované interaktivní prohlídky představíme soubor soch a sousoší Karlova mostu. Přímo v exteriéru se seznámíme s historií a významem této unikátní památky. Věnovat se budeme okolnostem vzniku mostu, architektonickému pojetí, osazení sochařskými díly od významných českých barokních sochařů a ikonografii vybraných sousoší. Zabývat se budeme i sochařstvím jako samostatným uměleckým oborem, ochranou památek a restaurátorskou péčí.

Na prohlídku Karlova mostu bude navazovat výtvarný workshop v ateliéru Edukačního centra GHMP – dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů, zasazení do nového prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily a prvky humoru). Program je vždy přizpůsoben věkové kategorii jeho účastníků.

Délka programu: 120 minut

Cena: za dítě do 10 let: 5 Kč, dítě nad 10 let: 20 Kč

Kapacita: max. 30 žáků

Objednání programu: Alice Lenská | 725 811 936 | vzdelavani@ghmp.cz

Kde: na Karlově mostě (sraz u Malostranských mosteckých věží, Mostecká ulice, Malá Strana) a následný workshop v Edukačním centru GHMP v Colloredo-Mansfeldském paláci, Karlova ulice 189/2, Praha 1.

Bližší informace k edukačnímu programu:
https://www.ghmp.cz/edukace/edukacni-centrum/

www.ghmp.cz