Výtvarné umění Workshop

Sochy Karlova mostu

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Speciální workshop inspirovaný nedalekým Karlovým mostem a jeho sochami, které jsou ve správě GHMP. Součástí workshopu bude dokreslování reprodukcí soch (změny kontextů, zasazení do nového prostředí, doplnění atributů současné doby, hledání paralel k současné době, hry s detaily…).

Druhou částí bude focení tzv. „živých soch“ (návštěvníci se budou snažit napodobit sochy a stylizovat se do nich) a pomoctí tzv “klíčovacího pozadí“ umístění těchto objektů přímo do reprodukce fotografie Karlova mostu přímo na jejich původní místo. Workshop je možné případně spojit i přímo s komentovanou prohlídkou soch na Karlově mostě, která by předcházela workshopu.

Délka programu: 1-3 hodiny, lze přizpůsobit možnostem školy

Kapacita: 40 žáků

Cena: 5,-/děti do 10 let, 20,-/děti nad 10 let, pedagogický doprovod zdarma

Objednání programu: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

Kde? GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1

www.ghmp.cz