Divadlo Workshop

Stranger School 2

Praha

Besedárium

Projekt Stranger School se zabývá podporou třídních kolektivů a prevencí rizikového chování mládeže. Reaguje na časté jevy a situace, ke kterým v třídních kolektivech dochází.

Během programu budou účastníci zkoumat souvislosti fiktivního příběhu studentky, která spáchala sebevraždu. Účastníci se pokusí rozklíčovat příčiny problému, definovat důležité momenty a aktéry a rozpoznat příčiny, které k tomuto tragickému činu vedly. Jedná se o unikátní projekt, který kombinuje osvědčené principy z různých metodik a nabízí žákům atraktivní a interaktivní zážitek. Program se též inspiruje oblíbenou herní mechanikou světoznámé hry Dungeon and Dragons. Hráči se pomocí figurek pohybují po plánu školy, setkávají se s přímými účastníky děje a navazují komunikaci.

Pomocí technik divadla Forum, improvizace, strukturovaného dramatu a socializačních her budou účastníci řešit jednotlivé úkoly a vyzkouší si problémové situace v příběhu vyřešit podle svých vlastních představ a zkušeností.

Délka programu: 3 hodiny

Kapacita: jedna třída (max. 30 účastníků)

Cena: 3.900,- Kč (původní cena 4.900)

Kde? U vás ve škole v Praze

Technická specifika: vyklizená třída či ateliér, židle pro účastníky, dataprojektor s počítačem

Objednání programu: Veronika Krištofová | kristofova@besedarium.cz | +420 724 502 676

www.besedarium.cz