Tanec Workshop

Tancehraní

Proty boty

Cílem programu je pomocí hry a tanečního pohybu podporovat zdravé sebeuvědomění a sebevyjádření dětí. Vytváříme bezpečný a ohraničený prostor, kde děti mohou vnímat svoje tělo, uvolnit pohybem, dechem a hlasem tělesné i duševní napětí. Přirozený pohyb dětí kultivujeme do jednoduché taneční formy a improvizace.

Pro každý program ve spolupráci s pedagogy vybíráme téma, které navozuje atmosféru a je motivací pro hru a pohyb, aby bylo pohybové vyjádření dětí propojené s představou a prožitkem. Pro taneční pohyb vybíráme vkusnou a tematicky zaměřenou hudbu. Témata programu mohou být inspirovaná ročním cyklem a nebo si můžete zvolit libovolné téma, které děti oslovuje (např. Moje tělo, Vesmír, Dopravní prostředky apod.).

Program Tancehraní pomáhá rozvíjet pohybové dovednosti, představivost, kreativitu, muzikalitu a cítění rytmu, spolupráci, empatii a dává dětem zažít pocit sounáležitosti se skupinou. Tancehraním se snažíme podporovat zdravé klima ve skupině dětí.

 Délka programu: 45 min

Kapacita: 15 dětí

Cena: MŠ v Brně: 2 000 Kč, MŠ v okolí Brna: 2 000 Kč + 10 Kč/km

Kde? ve vaší školce (pokud nemáte vhodný prostor, zajistíme taneční sál v centru Brna)

Technická specifika: reprobedna, rovná podlaha

Objednání programu: Kateřina Hanzlíková | katerina.hanzlikova@protyboty.cz | +420 739 423 302

www.protyboty.cz