Divadlo, Literatura, Společnost Přednáška, Workshop

Theatrum.online

Karlovarský nebo Online

DF JAMU

Prezentace multimediálního nástroje (online publikace) Theatrum.online, který vzniká za podpory TAČR a v současné chvíli je ve fázi pilotáže.

Po jejím skončení bude publikace dostupná zdarma a všem pedagogům SŠ, a to z našich webových stránek www.jamuni.cz a na stránce theatrum.online. Učebnice je členěna na čtyři kapitoly – Dialog, Vyprávění, Maska a Teatralita. Obsahy jsou vzájemně prostupné, přestože nabízejí velmi rozdílné úhly pohledu na divadlo. Jádro sdělení jednotlivých kapitol nehledáme jen ve verbálním obsahu, ale také ve způsobu, jakým kapitolu stavíme vizuálně. Podstatou kapitoly Vyprávění je proto i ve formě linearita, kapitolu Dialog vidíme jako obraz komunikace, v kapitole Maska je vědomí napětí mezi skrytým a zjevným a v kapitole Teatralita, kde hledáme prvky divadelnosti v žité skutečnosti, se ptáme, nakolik je prostředí jiných médií místem skutečného setkání.

Každá kapitola tak nabízí teoretickou část, metodickou nabídku i vhled do divadelních technik. Uspořádání učebnice bude dvoustupňové, ve formě podkladů pro studenty a podrobnější, metodické části pro učitele. Samozřejmou součástí bude množství obrazových materiálů, ukázek inscenací i filmů. V rámci FUKu můžeme nabídnout prezentaci jedné kapitoly s aktivitami pro třídu (živě) nebo prezentaci celé učebnice pro vyučující a odbornou veřejnost (živě i online).

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 30 osob

Cena: zdarma

Kde? Brno, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Praha, Zlín, jihomoravský kraj nebo kdekoliv online

Technická specifika: počítač, projektor, internet, variabilní prostor

Objednání programu: Kateřina Jebavá | 16424@post.jamu.cz | +420 777 584 479

www.jamuni.cz