Digitální média Workshop

Tvoř a brainstormuj

Online

OrgPad

Umět s Wordem, Powerpointem nebo s tabulkami dnes považujeme za základ. Pokud ale chtějí žáci samostatně vytvořit zajímavý materiál, vyšší nároky na ovládnutí aplikací jim v tom mohou stát v cestě. OrgPad je velice jednoduchý a intuitivní a osvědčil se i ve výuce na prvním stupni. Žáci zde mohou rychle a snadno zpracovávat témata, dávat je do souvislostí a přirozeně tak rozvíjet své digitální kompetence. Navíc je tato práce opravdu baví.

Na projektovém dni se děti s aplikací seznámí, a to prostřednictvím různých zábavných úkolů zaměřených na rozvoj divergentního myšlení a přemýšlení v souvislostech. Dále bude část programu zaměřena na práci s informacemi a ochranu osobních dat. Všechny aktivity budou posléze reflektovány a děti také na konci představí svůj projekt. Projektový den bude přizpůsoben věku dětí a bude připraven tak, aby každý mohl pracovat podle svých individuálních zájmů a schopností.

Délka programu: 4 vyučovací hodiny

Kapacita: 1 třída

Cena: zdarma (mimo FUK 4400,-)

Objednání programu: Vít Kalisz, +420 736 174 126, kalisz@orgpad.com;
Barbora Jeřábková, +420 721 553 701 ,barus@orgpad.com

Kde? Počítačová učebna u vás ve škole

www.orgpad.com