Architektura, Design, Společnost, Vědy, Výtvarné umění Výstava

Tvořiště

Muzeum Říčany

Necháváme se inspirovat přírodou a jejími živly. V řemeslné dílně vybavené ponky, nástroji a různorodými materiály tvořte dle své fantazie nebo dle připravených tematických tipů našich lektorek. V badatelském kabinetu vás čeká zkoumání přírodních jevů a krás a jejich souvislostí s lidskou činností, mikroskopování, a dokonce i stavění města budoucnosti podle vašich ideálních představ.

Každé dva měsíce vás bude čekat nové téma k tvoření a bádání. Prostor je uzpůsoben pro dospělé i děti, propojuje tvořivost s badatelstvím a vede návštěvníka k zamyšlení nad aktuálními tématy. Prostor uspořádáme tak, aby se v něm mohly pohybovat, bádat a tvořit malé i větší děti a stejně tak i dospělí. Připravujeme programy pro MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ (cena 70 Kč za žáka). Témata výukových programů se budou týkat řemeslné tvorby, rozvoje tvořivosti nebo cílů udržitelného rozvoje a environmentálního vzdělávání. Používáme metody BOV (badatelsky orientované vyučování) , místně zakotveného učení a Tvořivou hru.

Délka programu: 90 min.

Kapacita: 25 žáků

Cena: 130 Kč/žák (minimálně 1950 Kč za skupinu)

Kde? Muzeum Říčany

Objednání programu: Carolina Sidon | carolina.sidon@muzeum.ricany.cz | +420 736 107 032

www.muzeumricany.cz