Historie, Společnost, Výtvarné umění Výstava, Workshop

Umělec nebo archeolog

Moravská galerie v Brně

Má něco společného archeologie a umění? Na to se podíváme ve výstavě Valoch&Valoch. Provázet nás při tom bude příběh otce a syna, archeologa a umělce, Karla a Jiřího Valocha.

Dozvíme se, jaké významné objevy učinil archeolog Karel Valoch a co má společné pravěké umění s konceptuálním uměním druhé poloviny 20. století. Uvidíme také jak se tvoří vlastní paleolitická jeskynní malba, jak se pod zemí množí střepy starých váz a naše cesta nás zavede i do hlubin drsné pravěké jeskyně. Už brzy zjistíme, že hranice archeologie a umění nemusí být vůbec tak ostré, jak se na první pohled zdá. A co zůstane po nás archeologům budoucnosti? V hledání odpovědi na tuto otázku si blíže povíme co je to land art a vytvoříme si společně landartovou instalaci, jako odkaz budoucí archeologii.

Délka programu: 60-90 min

Kapacita: 30 žáků

Cena: 60,- Kč na žáka (pedagogický doprovod zdarma, ZTP – zdarma)

Kde? Moravská galerie v Brně

Objednání programu: Robert Spurný | +420 532 169 173 | robert.spurny@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz