Divadlo, Literatura, Společnost Workshop

Ve stínu Romea a Julie

Praha

Divadlo v Dlouhé

Tvořivá dílna vyhledává motivy inscenace v kontextu dnešní doby. Účastnící se budou samostatně i ve dvojicích zabývat příběhem mladého párů, který v určité fázi vztahu narazí na problém – jinakost.

Interaktivní forma deníkových zápisů a metody dramatické výchovy umožní hlubší pochopení postav. V závěru dílny budou účastníci pomocí jednoduchých divadelních prostředků vyjadřovat různé názorové postoje. Dílna vede k přemýšlení o tématech, která obsahuje Otčenáškova novela Romeo, Julie a tma. Má přiblížit příběh Pavla a Ester i dnešnímu mladému člověku a povzbudit v něm přemýšlení o aktuálnosti díla.

Program je určený především pro žáky 8. a 9. tříd a studenty SŠ. (V případě zájmu lze zrealizovat dílnu upravenou pro skupinu pedagogů, min. 8 účastníků). Během programu budou účastníci spolupracovat ve dvojicích.

Délka programu: cca 90 min.

Kapacita: 24 účastníků (v případě většího zájmu lze program realizovat i víckrát za sebou nebo v jiný den dle časových možností lektora)

Cena: 50 Kč na osobu + pedagogický doprovod zdarma (Účastníci programu získají slevu na nákup vstupenek na jakékoliv představení Romeo, Julie a tma do konce roku 2023)

Kde: zkušebna Divadla v Dlouhé, Dlouhá 727/39, Praha 1

Technická specifika: Program nemá žádné specifické nároky. Preferujeme sudý počet účastníků (spolupracují ve dvojicích, v případě nutnosti může doplnit pedagog, příp. naše lektorka).

Objednání programu: Kateřina Studená | katerina@divadlovdlouhe.cz | +420 737 124 447

www.divadlovdlouhe.cz, https://www.divadlovdlouhe.cz/doprovodne-programy/ve-stinu-romea-a-julie/