Historie Workshop

Velký dům

Praha

Post Bellum

Účastníci vstoupí do atmosféry české vesnice 30. let 20. století a skrze techniky výchovné dramatiky se postupně seznámí s osudy členů jedné rodiny, jejichž osud navždy změnilo to, že se narodili s tmavou barvou pleti. Cílem workshopu je seznámit účastníky se situací Romů v období 2. světové války, otevřít téma romského holokaustu a narušit zažité stereotypy.

Projekt kombinuje moderní metody výuky dějin 20. století (metoda orální historie a prožitkové výuky využívající simulace a hraní rolí) s osobnostně sociální výchovou, zaměřenou na problematiku projevů xenofobie v současnosti.

Délka programu: 3,5 hodiny

Kapacita: 30 žáků

Cena: 50,-/žák

Objednání programu: Dominika Kopčiková, +420 608 750 747, dominika.kopcikova@postbellum.cz

Kde? Workshop se může konat v Centru DOX, nebo ve škole, kde vyžaduje místnost s technickým zázemím, počítač + projektor + reproduktory

www.postbellum.cz