Historie, Společnost Workshop

Víc než citron

Praha

Post Bellum

Jak vnímáme lidi kolem nás? Dáme na první dojem, nebo se snažíme nahlédnout pod slupku? Kulturní a etnická rozmanitost ve společnosti je často doprovázena škatulkováním, které vede k vyčleňování a diskriminaci.

Workshop Víc než citron posiluje v žácích chápání ostatních lidí jako jedinečných osobností, namísto vnímání druhých v prvé řadě jako příslušníků určité skupiny. Během workshopu studenti zažijí vlastní náchylnost ke škatulkování ostatních a zároveň poznají také kvalitu, kterou může mít setkání zbavené těchto hodnotících brýlí. Workshop napomáhá kultivovat proces setkávání s lidmi z jiných kultur a usnadňuje integraci ukrajinských studentů do českých tříd.

Délka programu: 90 min

Kapacita: 25 žáků

Cena: 50,-/žák

Technické požadavky: volný prostor, židle, reprobedny

Kde? U vás ve škole

Objednání programu: Andrea Lohniská | andrea.lohniska@postbellum.cz | +420 606 716 608

www.postbellum.cz