Architektura, Historie, Společnost Workshop

Vladimíre, pojďme do Labe!

Středočeský

Veřejný sál Hraničář

Malé architektky a architekti, pozor! Zdalipak víte, proč Ústí nad Labem vypadá tak, jak vypadá? Vydáme se společně na procházku po brutalistních dominantách v centru města. Spolu s vybranými úkoly z pracovních listů Vladimíre, pojďme do Labe se podíváme do letního kina nebo navštívíme hotel Vladimír. Cestou si promluvíme o tom, jak může politická moc formovat krajinu města a jak se s tím vyrovnat. Na závěr se vrátíme zpět do Hraničáře, kde si společně shrneme naše dojmy z procházky při tvorbě inspirované mozaikou Severočeský kraj, o kterou už bohužel naše město přišlo.

Program se vztahuje k průřezovému tématu myšlení v evropských souvislostech a dá se využít do vzdělávacích oblastí člověk a jeho svět, člověk a společnost nebo umění a kultura. Náročnost a časovou dotaci přizpůsobíme potřebám skupiny.

Délka programu: 45-90 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: 50,-/žák, doprovod zdarma

Objednání programu: Václav Pata, +420 739 571 761, vasek.pata@seznam.cz

Kde? Veřejný sál Hraničář, Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

www.hranicar-usti.cz