Film, Výtvarné umění Diskuze, Projekce, Workshop

Všechny barvy tygra

Jihomoravský, Praha, Středočeský, Ústecký

CinEd – Asociace českých filmových klubů

Prožijte ve třídě příběh dětí a kouzelného tygra ze starobylé botanické zahrady. Pobavíme se o hlavních a aktuálních tématech příběhu, nahlédneme také k filmovému řemeslu a možnosti kombinace hraného a animovaného filmu. Na jeho animační technikách ukážeme dětem možnosti rozvoje svébytné výtvarné stylizace, možnosti ztvárnění literární předloh. Žánr pohádkového příběhu, odehrávajícího se v dnešním světě, otevírá dětem dveře fantazie a tvořivosti. Jaký bude asi ten jejich? O odvaze být jiným, o síle fantazie, prostředí uprostřed města se starou tváří, které vzdoruje modernímu okolí svou výjimečností, vnitřním teplem, kouzlem zeleně, knih, ilustrací a vynálezů… Součástí programu je projekce filmu Modrý tygr, Petra Oukropce z roku 2012, jež je zařazen v kolekci mezinárodního vzdělávacího projektu filmové výchovy CinEd.

Po projekci a analýze filmu si můžete zvolit jednu z těchto dílen:

A / „MÉ MAGICKÉ ZVÍŘE“ Kreativní a výtvarná dílna s natáčením (6 – 12 let) Modrý tygr je ve filmu symbolem svobody, nezávislosti a ochrany pozitivních lidských hodnot, krás přírody. Vytvoříme s dětmi jednoduchou a pestrou masku vlastního divokého zvířete, podle fantazie. Zvíře symbolizující vlastní svobodu, identitu, hodnoty, charakterové vlastnosti, ale i nezávislost a ochranu jejich osobního království (rodiny, přírody, zahrady, čehokoli, co máme rádi) Klíčové kompetence: rozvíjení tvořivosti, komunikačních dovedností

B / „PROSTOR PRO TYGRA!“ Fotografická dílna v kombinaci s malbou a kresbou v perspektivě prostoru / kombinovaná technika (6 – 12 let) Děti si samy, nebo ve dvojicích nakreslí svého vlastního modrého tygra, kterého postupně umísťují do prostoru třídy a fotí (přední plán záběru, druhý plán v záběru uprostřed třídy, třetí zdaní plán – tygrem na konci třídy). Po ukončení se na fotky podíváme a navzájem je porovnáme, proběhne diskuze o perspektivě, o kompozicích obrazu s tygrem, o závislosti na vzdálenosti a umístění snímané postavy v záběru. Klíčové kompetence: objevení a pochopení kompozice, perspektivy v záběru

C / „JAK DOSTAT TYGRA DO FILMU?“ Filmová dílna / natáčení krátké scény s tygrem s rozfázováním na 5 záběrů (6 – 12 let) Plán natočení scény jednoduchého příběhu: žák ve třídě nečekaně pozoruje plížící se stín neviditelného tygra…Nakreslíme si storyboard a určíme pořadí záběrů různých velikostí tak, jak půjdou za sebou (detail, polodetail, celek..). Nasleduje natáčení s telefonem, dostaneme tygra do filmu! Na výsledky se podíváme a ohodnotíme, vedeme debatu, jak bychom mohli záběry obměnit. Klíčové kompetence: objevení a pochopení kompozice a velikosti záběru, jejich vzájemných návazností, obrazové skladby ve filmu.

D/ ROZPOHYBUJ TYGRA! Stop motion animační dílna. Děti se seznámí s technikou stop motion videa a vytvoří společně krátké video na motivy filmu, či vlastního silového zvířete. Tato dílna je nabízena pouze v rámci Plzně a plzeňského kraje – zajišťuje Animánie.

Programová brožura ke stažení ZDE

Délka programu: Program je koncipován s dílnami jako projektový den (od 8.30 -14h nebo dle domluvy možnosti školy)

Kapacita: 30 dětí / V případě stop motion dílny pouze 15 dětí

Cena: V rámci Prahy zdarma, mimo Prahu 60 Kč (na pokrytí nákladů)

Města, kde je možné program realizovat: Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem, celý Středočeský kraj

Technické požadavky: Dataprojektor, promítací plátno (stěna). Dle druhu zvolené dílny můžeme potřebovat: kartón / tvrdý papír A3, A4, pastelky / fixy, mobil, provázek, nůžky

Kde: u vás ve škole nebo po domluvě

Objednání programu: Eva Spilková | +420 604 274 580 | eva.spilkova@acfk.cz nebo v objednávkovém formuláři ZDE

www.cined.cz, www.cined.eu