Literatura, Výtvarné umění Workshop

Z jiné stránky

Praha nebo Online

Centrum současného umění DOX

Vzdělávací program využívající metodiky Narrative 4, úryvky děl současné irské literatury a obrazový materiál výstavy HOW CAN I HELP YOU? Krištofa Kintery.

Od vynálezu písma patří text a obraz k nejdůležitějším prostředkům, jak předat informace a prodloužit paměť. Před vznikem internetu byla nejrozšířenějším nosičem této paměti kniha. A kniha je jak stvořená k tomu, aby předávala příběhy. Textem, obrazy, jedním nebo druhým a taky prostorem, který nabízí. Ale otočme list. Vyprávění, tak jak s ním pracuje mezinárodní projekt Narrative 4 a vzdělávací programy z linie Příběhem Centra DOX, umožňuje zažít sdílení příběhů s druhým člověkem způsobem, který vypadá na první pohled jednoduše – naslouchám a převyprávím. A právě v jednoduchosti je tu síla. Colum McCann, světoznámý irský spisovatel a zakladatel N4, tento koncept pojmenoval „radikální empatie“ a pomáhá najít porozumění všude tam, kde lidé prožívají život jinak a vidí svět z jiné stránky.

Základem zážitkového programu jsou vlastní autentické příběhy účastníků, přičemž autenticita je zásadní. Osobní příběh, zážitek z dětství, by měl být na téma „děti versus dospělí“ a maximálně 5 minut dlouhý. A protože je určený ke sdílení, každý účastník se může rozhodnout, zda zvolí příběh smutný, veselý, závažný, nebo odlehčený. Příběh si účastníci připraví předem. Možnost vidět věci z jiné perspektivy se ukazuje obohacující na všech úrovních. Vztahujeme se tedy v tomto programu i ke světu současného umění – z aktuální výstavy využíváme vizuální umělecká díla a z domoviny Columa McCanna úryvky z předních děl irské literatury. Poznávat druhé a sebe sama z jiné stránky.

Délka programu: 120 minut

Kapacita: 10-25 osob

Cena: zdarma

Kde: V Praze v Centru současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 nebo kdekoliv online

Objednání programu: Eliška Slováková | skoly@dox.cz | +420 732 875 540

https://www.dox.cz/pro-skolni-skupiny