Historie, Hudba Diskuze, Koncert

Za hudbou do Atria s Jiřím Pinkasem

Praha

Atrium na Žižkově

Čím si při komponování svítil Wolfgang Amadeus Mozart? A čím Antonín Dvořák? Od kdy si mohli skladatelé pustit svoje skladby na gramofonu, tisknout noty pomocí knihtisku, zatelefonovat si, vyfotit se, vyčistit si zuby zubní pastou?  Poznáte nejen hudbu a skladatele různých období, ale i mnoho dalších překvapivých souvislostí!

Koncertní program klasické hudby pro děti postupně představuje krátké hudební ukázky od období baroka přes klasicismus, romantismus, impresionismus, expresionismus až po současnost. Ukázky jsou vybrány tak, aby byly co nejvíce výstižné pro představovaný styl, ale zároveň barvité a pokud možno strhující pro všechny posluchače. Naším cílem je děti hlavně překvapit a nadchnout pro hudbu.

Hudební ukázky jsou prokládány historickými fakty, které dávají vznik jednotlivých hudebních děl do souvislosti s technickými objevy daného období – ty totiž děti nejvíce zajímají. Celý program je interaktivní a lektor po celou dobu komunikuje s dětmi v sále.

Délka programu: 45 minut

Kapacita: 50 – 70 dětí

Cena: 100 Kč za žáka/žákyni

Objednání programu: Kristýna Kalivodová | kristyna.kalivodova@zatrojku.cz | 775 272 201

www.zatrojku.cz