Historie Diskuze, Přednáška

Za ruce se vezmeme

Praha

Post Bellum

Kinopříběhy vysvětlí prostřednictvím osobních vzpomínek, jak se proměnilo národnostní složení obyvatel pohraničí po poválečném vysídlení osob německé národnosti.

Jednalo se o nejdramatičtější zásah do skladby obyvatelstva v celé české historii. Rozsáhlé regiony byly náhle vylidněny a uvolněný prostor se nikdy nepodařilo dosídlit. Vnitřní migrace, návrat krajanů ze zahraničí, vyjmutí smíšených rodin z odsunu, později i nucené přestěhování Romů ze Slovenska – to vše nestačilo. Mnoho obcí zaniklo (odhadem až tři tisíce) a počet obyvatel řady měst v pohraničí dramaticky poklesl. V programu uslyšíte pamětníky, kteří v pohraničí žili, nebo se do pohraničí přistěhovali.

Délka programu: 90 minut

Kapacita: 30 žáků

Cena: 50,-/žák

Objednání programu: Dominika Kopčiková, +420 608 750 747, dominika.kopcikova@postbellum.cz

Kde? Workshop se může konat v Centru DOX, nebo ve škole, kde vyžaduje místnost s technickým zázemím, počítač + projektor + reproduktory

www.postbellum.cz